Współpracujemy

Współpraca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złota 60-tka

czyli Osobom w wieku 60+ z sukcesem jest do twarzy!

Tekst: Ewelina Borek

To już wszyscy wiemy, iż kobietom jest z sukcesem do twarzy – niezależenie od tego jak każda z nas go definiuje. Pracujemy, rozwijamy się, zdobywamy…lata lecą i nadchodzi taki moment,czas emerytury, że okazuje się, iż ten cały naszy życiowy dorobek jest już nikomu niepotrzebny, przestarzały i bez wartości. Młodość rządzi, dojrzałość, doświadczenie jest passe. Czy na pewno? Czy społeczeństwo spychające na margines osoby starsze może dobrze funkcjonować? Zdecydowanie nie! Najważniejsza jest komplementarność tego co nowe i tego co było wcześniej. Dlatego też, stworzyłam wraz z moją wieloletnią koleżanką
i zawodową partnerką Katarzyną Jaroszewicz
oraz z Akademią Seniora w Szczecinie (już 10 lat na naszym rynku!)- sekcja Stowarzyszenia Akademia Wiedzy projekt, który
w ramach konkursu otrzymał dofinansowanie ze środków RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020 (ASOS) – Departament Polityki Senioralnej- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt (udział jest bezpłatny) kierowany jest do osób od 60 roku życia (trwa do 31 grudnia 2016r.). Oferujemy w nim:

–   naukę j. angielskiego lub niemieckiego.

–  zajęcia komputerowe dostosowane do potrzeb osób starzych.

–  spotkania rozwojowe z interesującymi osobami – wymiana doświadczeń, zdobywanie wiedzy, inspiracja do działania.

Akademię Złota 60- zakończoną certyfikatem – warsztaty mające na celu podniesienie kompetencji Uczestników w byciu nowoczesnym i aktywnym seniorem służącym jako przykład i motywator dla równieśników, a także osób młodszych. Zakończony Certyfikatem!

–  wydanie Magazynu internetowego Złota 60-tka redagowanego przez Uczestników.

Uczestnicy projektu to nie tylko „seniorzy”, „babcia i dziadek” ale przede wszystkim Osoby z wielkim doświadczeniem, osiągnięciami i talentami, którymi mogą się podzielić z innymi i dać przykład młodszym!

Z danych EUROSTAT wynika, iż w 2020 r. osoby po 60 r.ż. będą stanowić blisko 25 % ludności polskiego społeczeństwa, a przygotowana przez GUS Prognoza ludności na lata 2008-2035 wskazuje, że najbliższe lata będą cechowały się przyrostem ludności
w najstarszych grupach wieku. Przytoczone liczby sygnalizują istotę problemu, z którym już,  a w przyszłości jeszcze bardziej, będzie musiało zmierzyć się społeczeństwo polskie i polska polityka społeczna. Mając zatem na uwadze dobro ludzi starszych należy ich bardzo mocno angażować w działalność społeczną. Aby tego dokonać, należy wyjść z propozycją aktywnego spędzania wolnego czasu, aby zagospodarowanie ich potencjału mogło stymulować w ten sposób zarówno rozwój kapitału społecznego, jak i wzrost gospodarczy. Aktywne uczestnictwo osób starszych można promować za pomocą szeregu inicjatyw, takich jak: zachęcanie osób na emeryturze do aktywnej działalności społecznej czy też angażowanie osób starszych w inicjatywy społeczne oraz wolontariat. Jeżeli chodzi o relacje bardziej osobiste, uważa się, że kontakty społeczne i stosunki z innymi mają duży i pozytywny wpływ na dobrostan i zdrowie jednostki. Ciągłe  uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym może przyczynić się do utrzymania przez nich poczucia własnej wartości i uniknięcia dzięki temu ryzyka związanego z izolacją, utratą wiary w siebie czy zmniejszeniem poczucia własnej wartości, a nawet depresji. Seniorzy wykazują się nieznajomością nowoczesnych technologii i przez to mają utrudniony dostęp w dotarciu do informacji. Pojawiają się bariery w funkcjonowaniu
w społeczeństwie. Dochodzi lęk przed nowinkami technologicznymi: internet, telefon komórkowy, bankomat. To z kolei powoduje utrudnione funkcjonowanie w życiu codziennym. Te bariery i ograniczone zainteresowanie tą grupą spłeczną sprawia, że ogromny potencjał ludzki (wiedza, doświadczenie, umiejętności, talenty) nie zostaje odpowiednio wykorzystany! Całego „świata nie zbawimy” ale poprzez działania ww. projektu dotrzemy do pewnej grupy osób, która swoje doświadczenia wyniesione z uczestnictwa przekaże dalej…
Szczegóły dot. projektu: www.zlota60.pl

Kontakt: Stowarzyszenie Akademia Wiedzy, ul. Dąbrowskiego 38-40, 70-100 Szczecin. Sekretariat – I piętro p. 103 (biurowiec Ornament). E-mail: info@zlota60.pl
tel. 91 484 19 60, kom. 508 199 196, tel. 91 434 79 96, Viber: 508 199 196

 

Witamy w Projekcie

Magazyn internetowy  „Złota sześćdziesiątka”